Menu
Hotel Millenium

Probíhá úprava webových stránek.

Svatošské skály

Svatošské skály

svatošské skálysvatošské skálysvatošské skály

Chráněný přírodní útvar vzniklý v Karlovarském žulovém masívu působením řeky Ohře s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Pozoruhodné skalní útvary byly vytvořeny postupným zvětráváním a odnosem granitových bloků, činností řeky i erozivním působením mrazu. 

Svými tvary připomínají svatební procesí a podle toho jsou i pojmenovány - například Ženich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci. Bizarní tvary žuly byly roku 1933 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem, nyní národní přírodní památka. Zaujímají rozlohou 2 ha a jsou v nadmořské výšce 380 – 440m. 
Toto místo také inspirovalo řadu umělců (J. W. Goethe, V. Mrštík, H.Marschner, aj.) 

V širokém okolí je krásná kopcovitá krajina, která se stává cílem turistů, cyklistů, vodáků a samozřejmě lezců. Územím prochází naučná stezka Doubí – Svatošské skály.

Trasa:
Mapa k nahlédnutí

oslavy

Hotel Millenium
Hotel Millenium

Kde nás najdete?